O nás

Z důvodu ukončení činnosti MŠ v Řepově ke dni 31.8.2024 NEPROBĚHNE ZÁPIS dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2024/2025

MŠ Řepovanka o.p.s. je dvoutřídní mateřská škola rodinného typu s celodenním provozem od 6:30 do 16:00 hod.

  • Mateřská škola zajišťuje vzdělávání dětí od 3 až 6 let a pro děti s odloženou školní docházkou.
  • Školní vzdělávací program (dále ŠVP) „Rok na vsi“ byl vypracován kolektivem pedagogických pracovnic podle Rámcového vzdělávacího programu. ŠVP vychází z koncepce mateřské školy a prostředí, v němž se mateřská škola nachází.
  • Naším cílem je věnovat individuální péči každému dítěti a uspokojovat jeho základní potřeby.
  • Věkově smíšená oddělení mají rodinný charakter a umožňují rodičům umístit sourozence do jedné třídy a tím zlepšit adaptaci na prostředí mateřské školy.
  • Všichni zaměstnanci se starají o spokojený a radostný pobyt dětí v mateřské škole
  • Přejeme si  dobrou spolupráci s rodiči a vzájemnou důvěru.
  • Nabízíme kvalitní péči v průběhu celého dne.

Školka

Děti jsou rozděleny do dvou věkově smíšených tříd:

třída Sluníčka pro děti 3-6leté (16 dětí)
třída Berušky pro děti 3-6leté (24 dětí)