Školní řád

Mateřská škola ŘEPOVANKA,o.p.s.

Řepov 50  293 01 Mladá Boleslav

Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 78

Při celkovém počtu 24 dětí z obou tříd je podávání jídla společné (dopol., odpol. svačina, oběd). Od 12:15 h provoz v MŠ ve třídě berušek – oddělení spojena

ŠKOLNÍ ŘÁD, o.p.s.