Denní rozvrh tříd

Sluníčka, Berušky

Hry a činnosti, cvičení, hygiena – 6:30-8:15

Přesnídávka – 8:15- 8:45

Vzdělávací činnost – 8:45-9:15

Příprava na pobyt venku, pobyt venku – 9:15-11:15

Oběd  – 11:15-11:40/ 11:40-12:00

Příprava na odpočinek, odpočinek – 12:40-13:30

Pohybová chvilka, hygiena – 13:30-14:00

Svačina  – 14:00-14:30

Hry – 14:30-16:00