Roční plán akcí

Plán akcí školy

- uvítání dětí – září

- zahájení nového školního roku, hry, pohádky, zpěv – září

- kratší a delší výlety a vycházka do přírody a blízkého okolí – září

- třídní schůzka – seznámení se se školním řádem - září

- vycházky do lesa v okolí Řepova a na Štěpánce  - říjen

- schůzka s rodiči se zájmem o logopedickou péči

- návštěvy divad. představení DK, Měst. divadlo ,návštěvy výstav dle nabídek, divadlo Koloběžka v MŠ – v průb. roku

- podzimní dílnička pro rodiče a děti – říjen

- individuální pohovory – školní zralost, přednáška spec. pedagoga na téma školní zralostileden

- keramická dílna 5. ZŠ – listopad, březen

- Mikulášská nadílka, Advent – pečení cukroví, tradice, projektový výlet k Betlému do MB, oslava Vánoc v MŠ – prosinec

- vánoční nadílka – prosinec

- den otevřených dveří  na  6. ZŠ pro budoucí školáčky  -  leden

- karneval, masopust v MŠ – únor

- návštěva Knihovny města Mladá Boleslav, obce Řepov - březen

- jarní výlety do přírody, MINI ZOO Ml. Boleslav – výlet za adoptovaným dravcem, Radouč - březen, duben

- Den požárníků – dobrovolný hasič (dle domluvy)

- oslava Velikonoc v MŠ, hodování v Řepově, lidové tradice – vynášení Smrtky, vztyčení májky, putování za sv. Janemduben

- odpolední setkání s maminkami – zdobení perníčků pro maminky – květen

- fotografování dětí – květen

- hudební programy pro děti (Dagmar Čemusová) – květen

- školní výlet, poznávání Ml. Boleslavi /autosalon, muzeum, hrad/ - květen/červen

- oslava Dne dětí –  výlet na zříceninu hradu Michalovice, Den malířů, Den pána z Michalovic - červen

- vyšetření zraku Ortoptika, prevence zubního kazu, akce ZPŠ dle nabídky – v průb. roku

- výtvarné soutěže dle nabídky, spolupráce s Obcí baráčníků Řepov - v průb.  roku

- slavnostní zakončení školního roku, rozloučení s dětmi, šerpování, předání knih, výroba a výstava tabla předškoláků - červen

třídní schůzka s rodiči nově přijatých dětí – červen

V průběhu školního roku oslavy narozenin/svátků spojené se zpěvem a přáním kamarádům