Nabízíme

 • seznamování s anglickým jazykem metodou Helen Doron
 • hru na dětskou zobcovou flétnu (Bc. Hambálková, M. Pospíšilová)
 • cvičení dětské jógy
 • individuální logopedickou péči pro děti s nesprávnou výslovností (Bc. Hambálková)
 • projektové výlety a vycházky, zaměřené na poznávání okolí Řepova a Mladé Boleslavi
 • návštěvy keramické dílny na 5.ZŠ
 • kulturní akce v mateřské škole a Mladé Boleslavi
 • mikulášskou nadílku (prosinec)
 • vánoční besídku (prosinec)
 • karneval (únor)
 • návštěvu Městské knihovny v Mladé Boleslavi (březen)
 • velikonoční pomlázku
 • školní výlet
 • sportovní akce – „Koloběžkiáda“ (červen)
 • loučení s budoucími školáčky – „Šerpování“
 • preventivně stimulační program pro rozvoj smyslového vnímání (speciálně pedagogická péče)
 • tematické přednášky pro rodiče (školní zralost a připravenost, prevence nesprávné výslovnosti)