Školní vzdělávací program

Hra je cestou dítěte za poznáním světa…

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Název programu: „ Rok na vsi „

Školní vzdělávací program s názvem  „ Hrajeme si a poznáváme svět „ je rozpracován do šesti integrovaných bloků, jejichž obsah  vychází z prostředí a podmínek ve kterých děti  žijí a jsou jim blízké. Témata a projekty slouží jako nabídka pro všechny věkové skupiny dětí – ročníky a obě třídy, vzájemně se prolínají a mohou být dle potřeby a aktuálních situací a událostí doplňovány, obměňovány. Učitelky mají možnost reagovat na přání dětí, případně bloky doplňovat. Jednotlivé integrované bloky jsou rozpracovány do projektů na určité časové období, ve kterém jsou prostřednictvím vhodných činností a práce s dětmi naplňovány cílové kompetence / co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže/.

1.   integrovaný blok:

U nás v MŠ/Já a moji kamarádi,  co děláme celý den, moje vesnice/

2.   integrovaný blok:

Strakatý podzim/podzim na zahrádce a na poli, podzim v lese, dary podzimu, podzimní   hraní s větrem, tradice sv. Martina/

3.   integrovaný blok:

Adventní čas /tradice sv.Barbory a sv Mikuláše, Vánoce v MŠ, Tři králové

4.   integrovaný blok:

Bílá zima /zima v přírodě, za zvířátky ke krmelci, u krmítka, zimní radovánky – sporty, karneval/

5.   integrovaný blok:

Zelené jaro/kniha můj kamarád, probuzení přírody, pranostika o sv. Řehoři, Velikonoce, den Země – chraňme přírodu, moje rodina – svátek Matek, zvířata a jejich mláďata/

6. integrovaný blok:

Se sluníčkem kolem světa /cestování – město Mladá Boleslav, školní výlet, naše planeta, dopravní prostředky, těšíme se na prázdniny – loučení s budoucímu školáčky/

Filozofií naší mateřské školy je :

využívat přírodního prostředí k upevňování zdraví, poznatků a obohacování citových prožitků. Rozvíjet samostatnost, tvořivost a zdravé sebevědomí , vytvořit základ pro vzdělávání a seberealizaci všech dětí.  Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou. Specifickou formou vzdělávání je didakticky zacílená činnost, při níž učitelka plní konkrétní vzdělávací cíle spontánního učení.                                                                         

Základem všech činností je hra.

Projekt „Hrajeme si a poznáváme svět“ reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015264 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.